Pages Menu
Categories Menu

Vodstvo kluba in zadolžitve

 

Vodstvo kluba in zadolžitve v letu 2018/2019

Predsednik: Aleksander Todorovič

Lanski predsednik: Dušan Ambrožič

1. podpredsednik: Mihael Demšar

2. podpredsednik:

Tajnik kluba: Tea Stibilj Nemec

Zakladnik kluba: Barbara Šinigoj

Klubski mojster

Stojan Volčanšek

Nadzorni odbor

Viktor Trojer

Vladimir Uršič

Vasja Klavora

Častno razsodišče, komisija za sprejem novih članov

Tatjana Krapše

Mihael Demšar

Marinka Saksida

Koordinatorji za stike z drugimi L.K.

Dušan Ambrožič – L.C. Cividale – Manzano

Vladimir Uršič – L.C. Maria Therzija Gorica

Ksenija De Lorenzi – L.C. – Gorizia Host

Viktor Trojer – Prvi Italijansko-Slovenski odbor Lions klubov brez meja

Pooblaščenec za LCIF

Bojan Henigman

Pooblaščeni za pripravo klubskih večerov

Stojan Volčanšek

Barbara Šinigoj

Viktor Trojer

Odbor za izmenjavo mladih in za plakat miru

Ksenija De Lorenzi

Dušan Kobal

Marinka Saksida

Skrbnika spletne strani

Viktor Trojer

Tea Stibilj Nemec

 

Kako postati član?