Pages Menu
Categories Menu

Vodstvo kluba in zadolžitve

VODSTVO KLUBA IN ZADOLŽITVE V LETU 2023/2024

Predsednik Viktor Trojer
Lanski predsednik: Tea Stibilj Nemec
1. podpredsednik: Mihael Demšar
2. podpredsednik: Bojan Hoenigman

Tajnik kluba: Tea Stibilj Nemec
Zakladnik kluba: Barbara Šinigoj

Klubski mojster
Stojan Volčanšek

Nadzorni odbor
Viktor Trojer
Vasja Klavora

Častno razsodišče, komisija za sprejem novih članov
Dušan Ambrožič
Vasja Klavora
Marinka Saksida

Koordinatorji za stike z drugimi L.K.
Dušan Ambrožič – L.C. Cividale – Manzano
Viktor Trojer – Prvi Italijansko-Slovenski odbor Lions klubov brez meja

Pooblaščenec za LCIF
Bojan Hoenigman

Pooblaščeni za pripravo klubskih večerov
Stojan Volčanšek
Barbara Šinigoj
Viktor Trojer

Odbor za izmenjavo mladih in za plakat miru
Barbara Šinigoj
Bojan Hoenigman
Marinka Saksida

Skrbnika spletne strani
Viktor Trojer
Tea Stibilj Nemec

Kako postati član?