Pages Menu
Categories Menu

Poslanstvo in cilji lionizma Etična načela Prisega

Poslanstvo lionizma je:
Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta za človekoljubne potrebe in prostovoljno pomagati v ožjih in širših skupnostih.

Cilji lionizma so naslednji:
Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta.
Podpirati državnike in državljane pri njihovem delu v korist skupnosti.
Zavzemati se za javno, kulturno, socialno in moralno blaginjo.
Povezovati klube v prijateljstvu, tovarištvu in medsebojnem razumevanju.
Omogočati odkrito obravnavanje vseh vprašanj, vendar brez politične strankarske in verske nestrpnosti.
Uveljavljati v zasebnem in javnem življenju visoka etična načela ter spodbujati ljudi k prostovoljnemu delu za skupnost.

Etična načela:
Verjamem v vrednost svojega poklicnega dela in si poskušam pridobiti ugled dobrega delavca v korist skupnosti.
Prizadevam si biti uspešen pri svojem poklicnem delu in pričakujem za to ustrezno povračilo, vendar ne za ceno samospoštovanja in kakovosti.
Zavedam se, da ne smem z uveljavljanjem samega sebe škodovati drugim in da moram spoštovati svoje sodelavce, stranke in samega sebe.
Nesebično rešujem dvome o pravicah ali etiki svojega položaja ali odnosa do drugih.
Vem, da je prijateljstvo cilj, ne pripomoček, in da pravo prijateljstvo ni v koristoljubju, temveč v pomaganju.
Spoštujem svoje dolžnosti do naroda, države in skupnosti in jim ostajam zvest v misli, besedi in dejanju ter jim nesebično namenjam svoj čas, delo in denar.
Pomagam bližnjim, jih tolažim v nesreči, jih podpiram v stiski in rešujem v revščini.
Gradim, ne podiram, sem obziren v kritiki in nesebičen pri pohvali.

Prisega:
Prisežem,
da bom spoštoval ustanovni akt in statut kluba, distrikta in Mednarode zveze Lions klubov,
da se bom udeleževal klubskih srečanj,
da bom sodeloval pri dejavnostih kluba in se zavzemal za njegove cilje,
da bom moralno in denarno ter s svojim delom pomagal v klubu in si prizadeval za razvoj lionizma,
da bom zavzeto pomagal povsod, kjer potrebujejo pomoč,
da se bom ravnal po etičnih načelih.

Kako postati član?