Pages Menu
Categories Menu

Ustanovitev in poslanstvo

Po ustanovitvi prvega Lions kluba v Sloveniji, je v letu 1993 duh lionizma zavel tudi na zahod Slovenije.
Na ustanovnem občnem zboru LC Koper je bilo tudi nekaj simpatizerjev lionizma z Goriške, ki so se prav ob tej priložnosti, ob povratku domov začeli poigravati z mislijo, da bi ustanovili nov, svoj klub tudi v Novi Gorici.
Priprave za ustanovitev kluba so se začele že jeseni leta 1993. Posebej aktivna pri organizaciji in zbiranju bodočih lionov sta bila Vanja Jelinčič in Danilo Štekar.

V klub je bilo povabljenih 57 kandidatov različnih poklicev in stanu z območja širše Goriške.
Na ustanovni skupščini Lions kluba Nova Gorica je bilo prisotnih 48 bodočih članov in članic.
Prišli so tudi gostje; lion Walter Reinartz, usklajevalec za Slovenijo / ta še ni imela svojega districta/, Stojan Plesničar in Zvest Apollonijo – mentor kluba.
Skupščina je bila v hotelu Sabotin v Solkanu pri Novi Gorici , 22. januarja 1994 ob 13. uri.
Sprejeta so bila Pravila in Sklep o ustanovitvi Lions kluba Nova Gorica.

Prvi izvoljeni predsednik LC Nova Gorica je bil Vasja Klavora, ki je že takoj ob nastopu predstavil teze in programske usmeritve.
Kot je vedno na začetku nečesa novega, je bilo med članstvom čutiti neko posebno energijo in tovarištvo; kot bi se že dolgo poznali, čeprav so se nekateri srečali prvič.
Vsem je bila skupna želja pomagati ljudem v stiski.
Dobrodelnost. Ta jih je povezovala.

Kako postati član?