Pages Menu
Categories Menu

Podatki o klubu

Ime društva:
Humanitarno društvo Lions klub Nova Gorica.

Skrajšano ime:
Lions klub Nova Gorica

Sedež kluba:
Kidričeva 7, 5000 Nova Gorica

Davčna številka:
18601669 – Nismo davčni zavezanci

Matična številka:
5849055000

TRR:
SI56 04 750 0000 721731

Šifra SKD 99.999 (obvestilo AJPES z dne 19.5.2008 skladno s Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o SKD, Ur.l. RS št. 17/2008)

Datum ustanovitve 22. januar 1994:
Datum ustanovitve 22. januar 1994

Charter night:
18.jun.94

Boter:
Zvest Apollonio – LC KOPER

Štev. kluba:
055294, Distrikt 129 Slovenija

Soglasje upravnega organa št.:
026-RD-411/94-8/Šg z dne 29.04.1994

Vpis v register 3.5.1994 in usklajeno s podatki primarnih registrov dne 1.12.2004

Zadnja odločba UE št.:
215-166/2007-5-3 z dne 7.7.2007

Klubski večeri Hotel Perla – dvorana Nina prvi in tretji torek v mesecu, če ni dogovorjeno drugače
Klub pobraten z:
LIONS CLUBOM CIVIDALE MANZANO – od 10.06.2001
– Vpisano v register društev pri vaši UE pod zap. št. 520,
– Zadnja odločba UE št. 215-166/2007-5-3 z dne 7.7.2007,
– SKD 99.999 (obvestilo AJPES z dne 19.5.2008 skladno s Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o SKD, Ur.l. RS št. 17/2008),

Kako postati član?