Pages Menu
Categories Menu

Vodstvo kluba in zadolžitve

Vodstvo Lions kluba Nova Gorica v letu 2016/2017:
Predsednik: “Vladimir Uršič
” vladimir.ursic@wi-ng.si 0038641799851
Lanski predsednik: ”
Vasja Klavora
” klavora.vasja@gmail.com 0038651374489
1. podpredsednk: “Dušan Ambrožič
” dusan.ambrozic@siol.net 0038640325797
2. podpredsednik: “Aleksander Todorovič
” todorovicaleksander@gmail.com 0038641337390
Tajnik kluba: “Tatjana Krapše
” tatjana.krapse@guest.arnes.si 0038641621190
Zakladnik kluba: “Barbara Šinigoj
” barbara.sinigoj@gmail.com 0038641728560
Internetna stran:

KLUBSKI MOJSTER:

NADZORNI ODBOR:

ČASTNO RAZSODIŠČE, KOMISIJA ZA
ČLANSTVO IN SPREJEM NOVIH ČLANOV:

KOORDINATORJI ZA STIKE Z DRUGIMI LC:
– za pobraten LC Cividale del Friuli (Čedad), Italija:
– za LC Gorizia Maria Theresia (Gorica), Italija:
– za LC Gorizia Host (Gorica), Italija:
– za LC Hermagor (Šmohor), Avstrija:
– za LEO klub Nova Gorica:

POOBLAŠČENEC ZA LCIF:

KOMISIJA ZA SOCIALNO VARSTVO,

KOMISIJA ZA POMOČ SLEPIM IN
SLABOVIDNIM, GLUHIM IN NAGLUŠNIM
TER BOLNIKOM Z DIABETESOM IN ZA
BOJ PROTI ODVISNOSTI IN DROGAM:

POOBLAŠČENCI ZA PRIPRAVO
KLUBSKIH VEČEROV,

ODBOR ZA PROMOCIJO IN
ODNOSE Z JAVNOSTMI:

SKRBNIK ZA SPLETNE STRANI:

ODBOR ZA OKOLJE:

ODBOR ZA IZMENJAVO MLADIH IN
ZA PLAKAT MIRU

ODBOR ZA PRIPRAVO ZBORNIKA
KLUBA,VIDEO PRODUKCIJO

ODBOR ZA ARHIVSKO DEJAVNOST

Kako postati član?