Pages Menu
Categories Menu

Podatki o klubu

Ime društva: Humanitarno društvo Lions klub Nova Gorica.
Skrajšano ime: Lions klub Nova Gorica
Sedež kluba: Kidričeva 7, 5000 Nova Gorica
Davčna številka: 18601669 – Nismo davčni zavezanci
Matična številka: 5849055000
TRR: SI56 04 750 0000 721731
Šifra SKD 99.999 (obvestilo AJPES z dne 19.5.2008 skladno s Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o SKD, Ur.l. RS št. 17/2008)

Datum ustanovitve 22. januar 1994
Charter night: 18. junij 1994
Boter: Zvest Apollonio – LC KOPER
Štev. kluba: 055294, Distrikt 129 Slovenija
Soglasje upravnega organa št.: 026-RD-411/94-8/Šg z dne 29.04.1994
Vpis v register 3.5.1994 in usklajeno s podatki primarnih registrov dne 1.12.2004
Zadnja odločba UE št.: 215-166/2007-5-3 z dne 7.7.2007

Klubski večeri Hotel Perla – dvorana Nina prvi in tretji torek v mesecu, če ni dogovorjeno drugače

Klub pobraten z: LIONS CLUBOM CIVIDALE MANZANO – od 10.06.2001

– Vpisano v register društev pri vaši UE pod zap. št. 520,
– Zadnja odločba UE št. 215-166/2007-5-3 z dne 7.7.2007,
– SKD 99.999 (obvestilo AJPES z dne 19.5.2008 skladno s Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o SKD, Ur.l. RS št. 17/2008),

Kako postati član?