Pages Menu
Categories Menu

Posted on Nov 15, 2019

SKUPŠČINA KLUBA LIONISTIČNO LETO 2019/2020

SKUPŠČINA KLUBA LIONISTIČNO LETO 2019/2020

12. novembra 2019 smo imeli redno jesensko skupščino kluba. V lionističnem letu 2019 – 2020 bo klub vodil Miha Demšar.
Dosedanji predsednik kluba Aleksander Todorovič je poslal letno poročilo o delovanju kluba za prejšnje lionistično leto. Podrobneje je predstavil delo kluba na rednih sestankih, udeležbe na posameznih akcijah in srečanjih z drugimi Lions klubi ter uspešno izvedbo jubilejnega koncerta ob 25. obletnici delovanja kluba
Člani so tudi soglasno sprejeli sklep o podelitvi razrešnice organom kluba za klubsko leto 2018 – 2019.
Obenem so se zahvalili tako predsedstvu kluba kot vsem, ki so dejavno prispevali k opravljanju nalog kluba in širjenju idej in ciljev lionizma.
Z velikim zagonom tudi v novem lionističnem letu POMAGAMO – WE SERVE.

Kako postati član?