Pages Menu
Categories Menu

Posted on May 21, 2019

SKUPŠČINA KLUBA LIONISTIČNO LETO 2018/2019

SKUPŠČINA KLUBA LIONISTIČNO LETO 2018/2019

9. aprila 2019 smo imeli redno pomladno skupščino kluba.

V lionističnem letu 2019 – 2020 bo klub vodil Mihael Demšar.
Prva podpredsednica postane Marinka Saksida, drugi podpredsednik Viktor Trojer, tajništvo kluba Tea Stibilj Nemec, zakladničarka pa kot doslej Barbara Šinigoj.
Predsednik kluba Aleksander Todorovič je podal letno poročilo o delovanju kluba za dosedanje lionistično leto 2018/2019. Podrobneje je predstavil delo kluba na rednih sestankih, udeležbe na sestankih kabineta guvernerja D129, posameznih akcijah in srečanjih z drugimi Lions klubi. Zakladnica Barbara Šinigoj je podala finančno poročilo o poslovanju kluba in izdatkih za humanitarne namene za obdobje od 1. januar 2018 do 31. december 2018.
Prebran in soglasno sprejet je bil predlog primernega kandidata za novega člana Lions kluba Nova Gorica g. Marka Mladovana.

Dosedanji predsednik ugotavlja, da smo člani kluba delovali zelo povezano in po svojih močeh prispevali k realizaciji zastavljenjih ciljev in dogodkov. Delovanje kluba v Lionističnem letu 2018/2019 v celoti ocenjuje uspešno in se zahvaljuje vsem članom kot tudi LEO klubu za požrtvovalno lionistično delo pri pripravi servisov in iskanju donatorjev.

Prisotni so se zahvalili tako predsedstvu kluba kot vsem, ki so dejavno prispevali k opravljanju nalog kluba in širjenju idej in ciljev lionizma.

Kako postati član?