Pages Menu
Categories Menu

Posted on Apr 24, 2018

Skupščina kluba lionistično leto 2017/2018

Skupščina kluba lionistično leto 2017/2018

17. aprila smo imeli redno skupščino kluba. V lionističnem letu 2018 – 2019 bo klub vodil Aleksander Todorovič.
Prvi podpredsednik postane Miha Demšar, tajništvo kluba Tea Stibilj Nemec, zakladničarka pa kot doslej Barbara Šinigoj.

Člani so tudi soglasno sprejeli sklep o podelitvi razrešnice organom kluba za klubsko leto 2017 – 2018.

Obenem so se zahvalili tako predsedstvu kluba kot vsem, ki so dejavno prispevali k opravljanju nalog kluba in širjenju idej in ciljev lionizma.

 

Kako postati član?