Pages Menu
Categories Menu

Posted on apr 22, 2022

POMLADNA SKUPŠČINA LK NOVA GORICA

POMLADNA SKUPŠČINA LK NOVA GORICA

Torek, 5. 4. 2022 ob 20. uri, Restavracija Primula, Solkan

Predsednica kluba Tea Stibilj Nemec je podala letno poročilo o delovanju kluba za tekoče lionistično leto 2021-2022. Podrobneje je predstavila udeležbe na posameznih akcijah in srečanjih z drugimi Lions klubi. Sprejeli smo finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora in izvolili novo vodstvo. Pogovorili smo se o bodočih načrtih in akcijah kluba.

Kako postati član?