Pages Menu
Categories Menu

Posted on Dec 7, 2021

JESENSKA SKUPŠČINA LK NOVA GORICA

JESENSKA SKUPŠČINA LK NOVA GORICA

Torek, 9. 11. 2021 ob 20. uri, Restavracija Primula, Solkan.

Dosedanji predsednik kluba Mihael Demšar je podal letno poročilo o delovanju kluba za lionistično leto 2020-2021. Podrobneje je predstavil delo kluba na rednih sestankih, udeležbe na posameznih akcijah in srečanjih z drugimi Lions klubi. Sprejeli smo finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora ter sprejeli sklep o podelitvi razrešnice organom kluba za klubsko leto 2020 – 2021.  Pogovorili smo se o načrtih za naslednje lionistično leto. Naj nam bo zdravo in uspešno.

Kako postati član?