Pages Menu
Categories Menu

Posted on Oct 18, 2018

70-letnica delovanja Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica

70-letnica delovanja Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica

V sredo, 17.10.2018 se je naš predsednik Aleksander Todorović udeležil slovesnega dogodka ob 70-letnico neprekinjenega delovanja Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica.

Predsednik MDSS Igor Miljavec je v slavnostnem nagovoru predstavil pomembnejše mejnike v 70-letni zgodovini in poudaril, da so rezultati več kot odlični: »Skupaj s policijo smo v zadnjem desetletju pripravili več delavnic za zagotavljanje varnosti naših članov. Ta program je postal tudi vsedržavni projekt. Podobno smo slepe in druge ranljive skupine ljudi, med njimi ostale kategorije invalidov, starejše, poučevali v uporabi računalnika in pametnega telefona. Računalniškega opismenjevanja so se pod našim strokovnim vodstvom učili invalidni iskalci zaposlitve. To je edinstven primer v okviru društva slepih in slabovidnih.«
Društvo združuje članstvo iz vseh trinajstih severnoprimorskih občin in šteje 230 članov.
»Poseben poudarek namenjamo zadnje desetletje dostopnosti v prostoru, v smislu odpravljanja gradbenih ovir, in še posebej dostopnosti do storitev in informacij« je še dodal Miljavec.

Med drugimi nagrajenci je posebno priznanje MDSS “za vzorno in uspešno sodelovanje vsem, ki društvo nesebično podpirajo in mu pomagajo pri uresničevanje njegovega poslanstva” prejel tudi naš LIONS KLUB NOVA GORICA.

 

Kako postati član?