Pages Menu
Categories Menu

Posted on Feb 2, 2024

30. OBLETNICA LIONS KLUBA NOVA GORICA

30. OBLETNICA LIONS KLUBA NOVA GORICA

21. 1. 2024  SLAVNOSTNI DOGODEK OB 30. OBLETNICI USTANOVITVE LIONS KLUBA NOVA GORICA

Lions klub Nova Gorica je praznoval trideseto obletnico  ustanovitve. Ponosni smo  jubilej proslavili v krogu članov kluba, družine in prijateljev. Z nami so bili ustanovni člani kluba Mihael Demšar, Stojan Volčanšek in Dušan Ambrožič. Žal se ustanovni član in prvi predsednik kluba Vasja Klavora zaradi bolezni dogodka ni mogel udeležiti. Ustanovni član Dušan Ambrožič je orisal pot kluba in poudaril, da smo, čeprav ne v velikem članstvu, pa v srcu vedno in povsod predani lionizmu. Iz naših vrst so nastali tudi novi klubi, ki že in še bodo širili dobodelnost pomoči potrebnim.

Posebno čast in  pozornost nam je s svojo udeležbo namenila guvernerka mag. Breda Pečovnik. V izredno čustvenem govoru nas je pohvalila, da idejo lionizma že  tri desetletja negujemo in širimo v lokanem in širšem okolju.  Ob tej priložnosti je ustanovnim članom kluba podelila posebna priznanja in zahvalo, predsedniku Trojerju pa izročila darila- kot je poudarila za dobroto in življensko moč. Člani kluba smo guvernerki podarili sliko akademskega sklikarja Rafaela Nemca.  

Pobrateni klub Cividale del Friuli Manzano nam je še posebej zaželel novih, uspešnih poti, da bomo z nesebičnostjo nadaljevali humanitarne cilje lionizma.

Dvignimo čaše in nazdravimo na naslednjih tridestet let.

Kako postati član?