Pages Menu
Categories Menu

Posted on Nov 20, 2018

2. sestanek 4. cone 1. Regije v lionističnem letu 2018/2019

2. sestanek 4. cone 1. Regije v lionističnem letu 2018/2019

24. 10 2018 smo se nekateri člani kluba udeležili 2. sestanka 4. cone 1. Regije v lionistiočnem letu 2018/2019.
Prisotne sta najprej pozdravila predsednik Cone in VDG 2 Danilo Tomšič, ki je letos Regijski predsednik 1. Regije in je izrazil željo za sodelovanje in pomoč v letošnjem lionističnem letu.
V nadaljevanju sta predstavila aktivnosti v lionstičnem letu 2018 /19.
Določen je datum Tečem da pomagam, ki bo za celotno Cono na stadionu v Novi Gorici 18. maja 2018.
Poseben poudarek naše cone bo Konvencija naše članice Nadje Pahor Bizjak, ki bo od 10 do 12 maja v Novi Gorici. Potrebno bo sodelovaje vseh LK v 4. Coni, posebno pa aktivnosti v LK Dobrovo, ki je matični klub sedanje VDG 2.
Mednarodna Konvencija bo v Milanu. Letos je to idealna priložnost za obisk tako velikega dogodka. Organizacija bo potekala iz D 129 in bomo o možnostih prijave pravočasno obveščeni.
Conski predsednik je pohvalil vse klube za redno poročanje in plačevanje obveznosti.
Podana je bila pobuda LK Vogrsko o ustanovitvi novega LK v 4. Coni. Problematika prehajanja članov iz LEO v Lions Klube je stalno prisotna zaradi medgeneracijjskih razlik. Zato je predlog, da bi se ustanovilo nov LK ( v npr. Novi Gorici), ki bi bil sestavljen iz bivših članov LEO. O predlogu se bosta sestala predsednik Lions Cone Radovan Pušnar in predsednica LEO Cone Ana Stergulc z nekaterimi bivšimi LEO člani. O možnosti uresničitve te ideje bosta poročala na naslednjem sestanku Cone.
Po conskem sestanku je ob 19.30 sledil še sestanek in srečanje Prvega Slovensko – Italijanskega odbora brez meja.

 

Kako postati član?