Pages Menu
Categories Menu

Posted on Nov 15, 2019

2. redno druženje kluba lionistično leto 2019/2020

2. redno druženje kluba lionistično leto 2019/2020

V torek, 8. 10. 2019 na sedežu kluba v Hotelu Perla
Predsednik kluba je uvodoma predstavil dogajanja med obema sejama:
Orisal je cilje in področja delovanja distrikta, kot jih je predlagala nova guvernerka Nadja Pahor Bizjak na 1. seji kabineta distrikta 129.
Člani kluba bodo po svojih močeh delovali na vseh zastavljenih področjih in se v čim večji meri udeleževali akcij našega in sosednjih klubov.
.

Kako postati član?