Pages Menu
Categories Menu

Posted on Apr 18, 2018

2. druženje lionistično leto 2017/2018

2. druženje lionistično leto 2017/2018

7. november 2017  dvorana Mediteran, Hotel Perla, Nova Gorica 

Člani LC Nova Gorica so v delovno predsedstvo soglasno izvolili Dušana Ambrožiča kot predsednika, za člana Vladimirja Uršiča in Bojana Henigmana, za zapisnikarja smo postavili Stojana Volčanška.

Pristoni so razpravljali in potrdili poročilo dosedanjega predsednika Vladimirja Uršiča o delu kluba v lionističnem letu 2016/2017.

Iz zdravstvenih razlogov je bila zakladnica odsotna. Posredovala pa je poročilo v pismeni obliki. LC Nova Gorica je prejel 5.541,05 eur donacij iz naslova članarine in dobrodelnih dejavnosti. Realizirali smo 2.727,80 eur donacij.

Poročilo nadzornega odbora ni vsebovalo pripomb na poslovanje kluba v obravnavanem obdobju.

Predsedniku in organom kluba se je podelila razrešnica za delo v lionističnem letu 2016/17.

Člani LC Nova Gorica so soglasno izvolili vodstvo kluba in zadolžitve v letu 2017/2017:

Predsednik: Dušan Ambrožič

Lanski predsednik: Vladimir Uršič

1. podpredsednik: Aleksander Todorovič

2. podpredsednik:

Tajnik kluba: Tea Stibilj Nemec

Zakladnik kluba: Barbara Šinigoj

Klubski mojster: Stojan Volčanšek

Nadzorni odbor: Viktor Trojer, Mirjam Šaver, Vasja Klavora

Častno razsodišče, komisija za sprejem novih članov: Tatjana Krapše, Mihael Demšar, Marinka Saksida

Koordinatorji za stike z drugimi L.K.

Dušan Ambrožič – L.C. Cividale – Manzano

Vladimir Uršič – L.C. Maria Therzija Gorica

Ksenija De Lorenzi – L.C. – Gorizia Host

Prvi Italijansko-Slovenski odbor Lions klubov brez meja: Viktor Trojer

Pooblaščenec za LCIF: Bojan Henigman

Pooblaščeni za pripravo klubskih večerov: Stojan Volčanšek, Barbara Šinigoj,Viktor Trojer

Odbor za izmenjavo mladih in za plakat miru: Ksenija De Lorenzi, Dušan Kobal, Tatjana Krapše

Skrbnika spletne strani: Viktor Trojer, Tatjana Krapše

Skupščina je s sklepom tudi sprejela predlog programa aktivnosti LC Nova Gorica v letu 2017/18:

September: udeležba na 1. seji kabineta guvernerja na Bledu 23. 9. (predsednik kluba); 26. 9. slovesna 1. seja, zaradi sprejema dveh novih članic.

Oktober 2017: organizacija akcije Plakat miru; prisotnost na slavnostnih večerih sosednjih klubov in »Castagnati«.

November 2017: jesenska skupščina kluba in martinovanje ter aktivno sodelovanje v akciji »AED-defibrilatorje na ulice«.

December 2017: srečanje ob zaključku leta in 17. decembra »Pranzo degli auguri«.

Januar 2018: sestanek kluba, sodelovanje na športnem dneva slepih in slabovidnih na snegu.

Februar 2018: sestanek kluba in vključitev v akcijo »Pro bono«.

Marec 2018: praznovanje dneva žena.

April 2018: sestanek in priprava pomladanske skupščine ter sestanek kluba zaradi priprav na »Charter night«. Letos je organizator pobrateni klub iz Čedada.

Maj 2018: Sodelovanje v akciji »Tečem, da pomagam«, udeležba na konvenciji našega distrikta.

Junij 2018: »Charter night« s pobratenim klubom v Čedadu, v prvi polovici meseca.

Stalne aktivnosti ostajajo (zbiranje sredstev za dejavnost kluba, očal in pridobivanje novih članov), dodali pa bomo še zbiranje zdravil in sanitetnega materiala za »Pro bono« ambulante.

Kako postati član?