Pages Menu
Categories Menu

Posted on Nov 27, 2020

POMLADNA SKUPŠČINA KLUBA 2020

POMLADNA SKUPŠČINA KLUBA 2020

V torek, 19. maja 2020 ob 20. uri, v Restavraciji Primula, Solkan.
Dosedanji predsednik kluba Mihael Demšar je podal letno poročilo o delovanju kluba za prejšnje lionistično leto. Podrobneje je predstavil delo kluba na rednih sestankih, udeležbe na posameznih akcijah in srečanjih z drugimi Lions klubi. Zaradi bolezni Covid 19 nam žal ni uspela organizacija koncerta Pozdrav pomladi 2020 in pogovor s pisateljem Tonetom Partljičem. Vsi nerealizirani dogodki se premaknejo na ugodnejši čas.
Po predhodnem osebnem posvetu in privolitvi kandidatov je predsednik Mihael Demšar ponovno prevzel vodstvo kluba za mandat 2020/2021. Skupščini je tudi predlagal sestavo vodstva kluba ter organe in zadolžitev za klubsko leto 2019 – 2020. Pozitivno ocenjeno je bilo tudi finančno poročilo.

Kako postati član?