Pages Menu
Categories Menu

Posted on May 21, 2019

10. redno druženje lionistično leto 2018/2019

10. redno druženje lionistično leto 2018/2019

V torek, 7. maja 2019 ob 20. uri, na sedežu kluba v Hotelu Perla, Nova Gorica
Predsednik kluba je predstavil novega člana Marka Mladovana. Marku Mladovanu so bili prebrani Cilji lionizma in Etična načela, seznanjen je bil z našim poslanstvom in podpisal pristopno izjavo. Značko kluba bo prejel na Charter Nightu 1.6.2019.

Prisotni člani kluba so sprejeli sklep, da se iz sredstev kluba za humanitarne namene donira 3.000,00 eur Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih za namen njihove dejavnosti in 500,00 eur za potrebe dejavnosti Leo kluba Nova Gorica-Vogrsko.

Z licitacijo steklenice olja za LK Ankaran Oljčnik 2012, v nasadu je tudi naša posvojena oljka, bomo prispevali 10,00 eur.

 

Kako postati član?