Pages Menu
Categories Menu

Posted on Oct 4, 2019

1. redno druženje kluba lionistično leto 2019/2020

1. redno druženje kluba lionistično leto 2019/2020

V torek, 17. septembra 2019 ob 20. uri, na sedežu kluba v Hotelu Perla, Nova Gorica.
Novi predsednik Miha Demšar je prisotne prijazno pozdravil in uvodoma predstavil delovanje kluba v septembru ter predloge ciljev in nalog kluba v novem lionističnem letu.
Prisotni člani so predlagali, da LC Nova Gorica v lionističnem letu 2019-2020 deluje na področju medgeneracijskega sodelovanja in problema staranja prebivalstva, kot je sodelovanje z domovi upokojencev, obiski in skupne akcije in organizacija raznih dogodkov znotraj doma upokojencev. Dobrodošla bi tudi bila predavanja na temo uporabe in uživanja zdravil. Klub tudi ohranja delovanje na področju vida zato je članstvo vabljeno k akciji zbiranja očal.

Kako postati član?